Jognyilatkozat

Felhasználási korlátozások az allaskalauz.hu alkalmazása kapcsán:

Nem adható fel úgy álláshirdetés, hogy az ne feleljen meg a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, különösen a munkavégzésre és foglalkoztatásra, az esélyegyenlőségre, valamint munkavállalási feltételekre vonatkozó jogszabályoknak, továbbá az adatok védelmére, felhasználására és a szellemi alkotáshoz fűződő jogokra vonatkozó előírásoknak;

Nem adható fel olyan álláshirdetés, amelynek kiválasztási követelményei nem illeszkednek a meghirdetett állás valós vagy jogszabályi követelményei közé;

Az álláshirdetéseknél nem köthető ki, hogy az alkalmazás feltétele meghatározott állampolgárság vagy állandó lakóhellyel való rendelkezés egy adott országban, kivéve, ha ezt jogszabályi rendelkezések teszik kötelezővé vagy a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Nem engedhetőek meg a „multi level marketing”, a “klubtagságok”, a terjesztői lehetőségek ismertetésére, elfogadására, valamint a franchise ajánlatokra vagy piramisjátékra vonatkozó felhívások feltöltése.

Nem adhatóak fel olyan állás- vagy egyéb hirdetések, amelyek hasonló hirdetésekkel foglalkozó versenytársak részére szólnak, továbbá olyanok sem, amelyek ilyen versenytársak honlapjára vezetnek.

Tilos bármely vallás népszerűsítése, tanainak terjesztése.

Nem tudunk elfogadni olyan hirdetést, amely termékek vagy szolgáltatások eladására, igénybevételére, azok népszerűsítésére vonatkozik, vagy erre ösztönöz.

Szigorúan tiltott a szexuális szolgáltatások hirdetése, illetve bármilyen szexuális tevékenységre utaló vagy ahhoz kapcsolódó foglalkoztatásra történő felhívás.

Nem lehet hirdetés útján emberi testrészek felhasználását vagy adományozását kérni, ideértve a humán reprodukcióval kapcsolatos szolgáltatásokat is, így különösen a pete-adományozást, illetve a béranyaságot.

A hirdetések kapcsán nincs lehetőség olyan üzleti lehetőség hirdetésére, amely akár egyszeri vagy akár folyamatos befizetést igényel, esetlegesen tagok, elosztók, képviselők vagy ügynökök szerveződését segíti elő.

Kizárólag jutalék fizetésére vonatkozó hirdetés csak abban az esetben megengedett, ha a hirdetés kifejezetten tartalmazza, hogy a foglalkoztató kizárólag jutalékot fizet, és egyértelműen azonosítja a terméket vagy szolgáltatást, amelynek értékesítését a jelentkezőtől várja.

Tilos a nem jóhiszemű vagy jogszabályba ütköző foglalkoztatásra vonatkozó hirdetések feladása.

Tilos bármely politikai párt, politikai célkitűzés, nézőpont vagy ügy népszerűsítése, erre vonatkozó felhívás közlése.

Nem fogadunk el olyan álláshirdetést, amely esetében a jelentkezőnek adatokat kell szolgáltatnia (I) faji vagy etnikai származásáról, (II) politikai nézeteiről, (III) filozófiai vagy vallási hovatartozásáról, (IV) szakszervezeti tagságáról, (V) fizikai vagy mentális egészségéről, (VI) szexuális életéről, (VII) büntetőjogilag üldözendő cselekmények elkövetéséről, vagy ellene folyamatban levő büntetőeljárásról, vagy (VIII) koráról, kivéve amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi.

 

Az allaskalauz.hu fenntartja a jogot, hogy a felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje azokat a hirdetéseket vagy tartalmakat az allaskalauz.hu oldalról, amelyek mérlegelés alapján nem felelnek meg a fenti feltételeknek, illetve, ha olyan tartalom kerül felvitelre, amely ellentétes az érdekeivel. Továbbá fenntartja a jogot, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre a hirdetéseken.

Ha Ön az allaskalauz.hu szolgáltatásainak használata során bármikor hamis tényt vagy valótlan adatot közölt, vagy bármely más módon félrevezette az allaskalauz.hu-t az üzleti tevékenységével kapcsolatban, az allaskalauz.hu-nak jogában áll megszüntetnie az Ön jogosultságát szolgáltatásainak igénybevételére.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, továbbá az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Az allaskalauz.hu oldalról, valamint az egyes lapokról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással és az alábbi feltételek betartásával lehet:

  1. a) nem módosító az eredeti információ,
  2. b) az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél fel kell tüntetni,
  3. c) nem kereskedelmi célra használhatók fel az átvett információk.

Az allaskalauz.hu pontos és hiteles információközlésre törekszik, azonban a tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 Az allaskalauz.hu szerzői jogvédelem alatt áll, amely vonatkozik a reklámokra és a hirdetésekre is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után, az üzemeltető érvényesítheti ezzel kapcsolatos jogait, követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Copyright © 2016. allaskalauz.hu – Rendszer Kontroll Kft. Minden jog fenntartva!