Adatvédelem

Az allaskalauz.hu weboldalt üzemeltető Rendszer Kontroll Kft. adatvédelmi irányelve

Örömmel vettük, hogy felkereste honlapunkat, ahol lehetősége nyílik az allaslakauz.hu szolgáltatásainak megismerésére, valamint arra, hogy az üzemeltető cégről többet is megtudjon.

Társaságunk fokozott figyelmet fordít az Ön személyes adatainak biztonságos kezelésére, tiszteletben tartjuk információs önrendelkezési jogát, ennek érdekében minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk, hogy az Ön által részünkre megadott személyes adatok biztonságban legyenek.

Jelen Adatvédelmi Irányelv az elektronikus úton a rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban tartalmazza azokat a gyakorlati adatkezelési előírásokat, amelyeket társaságunk magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a

Rendszer Kontroll Kft.
Székhely: 3200 Gyöngyös,   Kisfaludy Károly u. 6.
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága

továbbiakban Társaság

Tiszteletben tartjuk Önnek azon jogát, hogy tájékozódni kíván személyes adatai kezeléséről. Adatvédelmi Irányelvünket abból a célból alkottuk meg, hogy Ön tisztában legyen személyes adataira vonatkozó jogairól, valamint azon intézkedésekről, amelyeket Társaságunk tett, illetve tesz meg személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Bízunk benne, hogy hasznosnak és teljesnek fogja találni jelen tájékoztatásunkat.

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan, vagy adatkezelési gyakorlatunkat érintően kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba Társaságunkkal az allaskalauz.hu@gmail.com címen.
Az Adatvédelmi Irányelvekben a Társaságunkra a továbbiakban az allaskalauz.hu néven hivatkozunk.

 

Az allaskalauz.hu Adatvédelmi Irányelve

Milyen személyes adatokat és hogyan gyűjt az allaskalauz.hu e weblapon keresztül?

Csak és kizárólag azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket ÖN önkéntesen adott meg részünkre, és amelyekre szükségünk van az Ön számára nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott célok eléréséhez. (A legjellemzőbb adatok az alábbiak: név, cím, e-mail cím, telefonszám, önéletrajz, cookie-k, továbbá kapcsolati és rendszerinformációk.)

Az Ön által megadott adatokra azért van szükségünk, hogy

– az allaskalauz.hu portál automatikus állásközvetítő rendszerének rendeltetésszerű működését biztosítsuk a munkavállalók és a munkaadók között,
– tájékoztatást nyújtsunk a szolgáltatásainkról,
– továbbá, hogy naprakészen informáljuk Önt az allaskalauz.hu-val kapcsolatos hírekről, érdekességekről.

Az allaskalauz.hu minden szükséges intézkedést megtesz az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése érdekében.

Milyen módon garantálja az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését az allaskalauz.hu?

Személyes adataihoz csak az allaskalauz.hu azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges, illetve az általuk igénybe vett azon partnercégek munkatársai, amely cégek szerződésben vállalták az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését. Az allaskalauz.hu minden olyan munkatársa, aki hozzáfér az Ön személyes adataihoz, köteles betartani az allaskalauz.hu Adatvédelmi Irányelvét.

Milyen célokra használja fel az allaskalauz.hu az Ön személyes adatait?

Személyes adatait az allaskalauz.hu csak az Ön által megadott célokra használja fel, így különösen saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára, hogy elektronikus úton hirdetést küldjünk az Ön részére.

Kinek a részére és milyen célból továbbítja az allaskalauz.hu az Ön személyes adatait?

Az allaskalauz.hu soha nem továbbítja az Ön személyes adatait olyan harmadik személyek részére, akik azt közvetlen marketing célokra szándékoznak felhasználni.

Az allaskalauz.hu kizárólag az adatfeldolgozói részére továbbítja az Ön adatait. Ön a regisztrációval kifejezetten hozzájárul adatainak az allaskalauz.hu részére – a jelen irányelvben meghatározott célból történő – továbbításához. Harmadik személyek részére csak az alábbi, szigorúan korlátozott feltételek mellett kerülhet sor adatai továbbítására:

– Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk állami szerveknek, szervezeteknek is, ha erre bármikor a hatályos jogszabályok köteleznek bennünket. Jogosultak vagyunk továbbá adatai továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, amennyiben ezen intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik fogyasztóink érdekvédelme miatt.

– Bizonyos korlátozott körülmények között átadhatjuk az Ön személyes adatait az allaskalauz.hu esetleges felvásárolóinak is, feltéve, hogy szerződésben kötjük ki személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelését; és e személyes adatok átadása során az allaskalauz.hu betartja az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat.
– Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk azon harmadik cégeknek és ezen cégek munkatársainak, amely cégek szerződésben vállalták személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését, beleértve a hozzánk eljuttatott önéletrajzok feldolgozását és kezelését.

Hogyan és miért használ az allaskalauz.hu ún. “cookie-kat” (az Ön gépén automatikusan elhelyezett információkat)?

Az allaskalauz.hu igénybe veszi a “Cookie”-t, hogy összegyűjthessen olyan információkat, mint például a böngésző típusa, az operációs rendszer, a hivatkozási oldal, az áthaladási oldal, az ISP domain-je, stb. Ezen információk tájékoztatást nyújtanak részünkre arról, hogy látogatóink milyen módon használják a weblapot. A cookie-k segítenek bennünket abban, hogy az Ön személyes igényeire szabjuk ezt a weblapot.

Az allaskalauz.hu a cookie-kból gyűjtött valamennyi információt személyhez kötődően nem azonosítható formátumban őrzi. Ezek a kis fájlok az Ön merevlemezén tárolódnak adatfeljegyzés, és az Ön további látogatásának megkönnyítése céljából. A cookie-k révén szerzett ilyen típusú információkat kizárólag az általunk adatfeldolgozóként igénybe vett harmadik személyek részére továbbítjuk. Ezeket nem használjuk fel Ön által előzetesen nem igényelt hirdetések Önhöz való eljuttatására.

Az Ön számítógépén elhelyezett cookie-k nem tartalmazzák az Ön nevét, mindössze egy IP címet foglalnak magukban. Mikor a felhasználói fiók törlésre kerül, a cookie-kban foglalt információk már nem állnak az allaskalauz.hu rendelkezésére.

A cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Általában nem szükséges a cookie-kat elfogadnia ahhoz, hogy használni tudja ezen és más weblapokat, továbbá, hogy navigálhasson azokon keresztül.

Ne feledje, hogy ha más és más számítógépet használ különböző helyeken, biztosítania kell, hogy mindegyik böngésző igazodjon az Ön által előnyben részesített cookie beállításokhoz.

E-marketing – Mit jelentenek a SPAM-ek, és mi az allaskalauz.hu álláspontja a SPAM e-mailekkel kapcsolatban?

A SPAM az Ön hozzájárulása nélkül küldött e-maileket jelenti, amelyek reklám vagy marketing vonatkozású anyagokat tartalmaznak.

Az allaskalauz.hu NEM küld SPAM e-maileket. Maga az allaskalauz.hu is spam-mentesítő eszközöket használ, hogy megóvjuk partnereinket a spam-ektől. Számos országban jogellenes a hozzájárulás nélküli e-mailek küldése. Az allaskalauz.hu nem használja fel az Ön személyes adatait (ideértve az Ön e-mail címét is) direkt marketing vagy nyomon követő közlések céljára. Az allaskalauz.hu az Ön személyes adatait nem továbbítja olyan harmadik személyek részére sem, amelyek ezeket SPAM levelek küldéséhez használják fel.

Az allaskalauz.hu weblapjai igény esetén lehetőséget nyújtanak Önnek, hogy e-mail útján kapjon marketing információkat. Amennyiben a későbbiekben ezt nem kívánja, bármikor lehetősége van, hogy letiltsa ezen e-mailek fogadását.

Ha Ön valamilyen okból úgy véli, hogy spam e-mailt kapott az allaskalauz.hu-tól, kérjük, haladéktalanul tájékoztasson bennünket.

Ad-e az allaskalauz.hu linkeket harmadik felek weblapjaihoz, és mi történik az Ön személyes adataival, ha e linkelésre sor kerül?

Az allaskalauz.hu azért tartalmaz más honlapokra mutató linket, hogy lehetőséget nyújtson Önnek az allaskalauz.hu és a szolgáltatásaihoz kapcsolódó érdekes információk áttekintésére. Ezen weblapok nincsenek ellenőrzésünk alatt, és nem terjed ki rájuk a jelen Adatvédelmi Irányelv. Ha Ön a megadott linkek használatával más weblapokhoz fér hozzá, e weblapok operátorai összegyűjthetik az Ön személyes adatait. Kérjük, győződjék meg arról, hogy elégedett-e ezen weblapok Adatvédelmi Irányelvével, mielőtt bármilyen személyes adatot megadna részükre. Az allaskalauz.hu amennyire csak lehetséges, igyekszik biztosítani, hogy minden ilyen linkelt weblap az allaskalauz.hu-val egyenértékű intézkedéseket valósítson meg az Ön személyes adatainak védelmére, de nem tudjuk garantálni, hogy a linkelt weboldalak adatkezelési előírásai összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal.

Mi történik a személyes adataimmal, ha valaki másnak e-mailen megküldöm az allaskalauz.hu weblapját?

Egyes weblapjaink lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy egy weblap-címet e-mailben megküldjön egy másik személynek. Ebből kifolyólag össze kell gyűjtenünk az Ön e-mail címét és/vagy azoknak az e-mail címét, akiknek Ön a weblapot küldi. Az ilyen módon összegyűjtött e-mail címeket az Ön kérésének teljesítésén kívül semmilyen más célra nem használjuk fel. Ezeket az e-mail címeket nem tároljuk, és az Ön kérésének teljesítése után haladéktalanul töröljük.

Jogosult-e az allaskalauz.hu megváltoztatni jelen Adatvédelmi Irányelv előírásait?

Az allaskalauz.hu fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Irányelv rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

Hol találhatok további tájékoztatást az allaskalauz.hu weblapjaival, valamint a jogaimmal és kötelezettségeimmel kapcsolatos kérdésekről?

További felmerülő kérdéseivel kapcsolatban az allaskalauz.hu@gmail.com e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol igyekszünk minden kérdésére választ adni.

Amennyiben Ön mégis úgy véli, hogy adatait az allaskalauz.hu jogellenesen kezeli, akkor az allaskalauz.hu (Rendszer Kontroll Kft.) székhelye szerinti bírósághoz vagy az Ön lakóhelye szerinti bírósághoz fordulhat.

Továbbá az Adatvédelmi Biztos Hivatalánál is élhet jogorvoslati lehetőséggel, panasszal: (1051 Budapest, Nádor u. 22., Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40., e-mail: adatved@obh.hu).

Az allaskalauz.hu Adatvédelmi Irányelvében milyen jogszabályban szereplő értelmező rendelkezések fordulnak elő?

Jelen irányelv alkalmazása során:

“személyes adat”: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

“adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

“adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

“adattovábbítás”: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

“adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

“adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

“adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

“harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Miért szükséges, hogy elfogadjam jelen Adatvédelmi Irányelv feltételeit?

Az allaskalauz.hu felhasználja az Internetet az Ön adatainak gyűjtésére és feldolgozására.

Jelen Adatvédelmi Irányelv (könnyen hozzáférhető módon) minden olyan információt biztosít az Ön részére, amelynek segítségével megfelelő tájékoztatást kaphat adatai kezeléséről és el tudja dönteni hogy használni kívánja-e honlapunkat, és megadja-e személyes adatait az allaskalauz.hu-nak.

Az allaskalauz.hu weboldalt böngészve és elektronikus úton kommunikálva velünk Ön tudomásul veszi és hozzájárul, hogy feldolgozzuk az Ön adatait az Adatvédelmi Irányelvben meghatározott módon.

Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben e-mail címét, illetve telefonszámát részünkre megadja, akkor jogosultak vagyunk az Ön részére elektronikus hirdetést küldeni. Adatai megadásával Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai az allaskalauz.hu (Rendszer Kontroll Kft.) adatbázisába kerüljenek, és azokat – esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – az allaskalauz.hu minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa a jövőben saját marketingtevékenysége céljából, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Ha Ön bizonyos szolgáltatást kér tőlünk (pályázatra, hírlevélre jelentkezik vagy új termék adatait kéri tőlünk stb.), további személyes adatokra van szükségünk Öntől. Ebben az esetben az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük e személyes adatok összegyűjtéséhez és felhasználásához. E személyes adatokat csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre Ön megadta nekünk azokat. Ha bármilyen kérdése van jelen Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban, kérjük, keresse meg az allaskalauz.hu-t, és mi készséggel segítünk minden esetleges további kérdésben.

Állásértesítő.

Álláskereső hirdetés feladását követően az Adatkezelő jogosulttá válik az álláskereső számára az állásértesítő email küldésére, a hatékonyabb tájékoztatás és az állástalálás céljából.